Thursday, July 6, 2017

LOGICĂ, MATEMATICĂ ŞI PROBABIL... BUN SIMŢ

  Probabil că acest titlu poate induce în eroare, ţinând cont de tipologia articolelor ce, în genere, nu au înclinaţii spre ştiinţele exacte. Până la urmă, este doar aparenţa ce... de multe ori înşală. 
   Aşadar matematica ne spune că în Universul nostru unu plus unu întotdeauna dă rezultat doi. Eventual într-un Univers paralel probabilitatea ar fi alta! Tot aşa dacă un chinez, să-i zicem domnul Tong, s-ar duce în Africa... în Nigeria de exemplu că este cea mai populată ţară de pe Continentul Negru, şi ar susţine făţiş şi ar dori morţiş să demonstreze că el este nigerian, având ascendenţa în părinţi etnici nigerieni, bunul simţ i-ar spune că... ori a luat-o razna ori vine din acel Univers paralel. Deoarece evidenţa ar demonstra cu toate caracteristicile că el aparţine totalmente altui spaţiu etnogenetic, având în comun cu locuitorii africani doar ideea de specie, cea umană. Logic, nu? Ei bine, este la fel de evident că istoria scrisă a Europei fie de sorginte germană, franceză, italiană etc cu ascendenţa în romanitatea finală şi Evul Mediu timpuriu au adus dovezi indubitabile că poporul hun al lui Atilla venea de undeva din Asia Centrală. Aşadar logica şi bunul simţ ne spun că, în aceiaşi măsură în care domnul Tong nu are absolut nicio caracteristică rasială cu stimaţii nigerieni, este evident că nu poţi să spui despre tine că eşti urmaşul cuiva, atâta timp cât nu ai caracteristicile acelui tip de populaţie. Evident că maghiarii contemporani fac un loc de mândrie de a-şi boteza progeniturile cu numele Atilla. Nicio problemă am spune noi, dar vai! ... distanţa între un urmaş al hunului Atilla şi locuitorii panonici de azi este la fel de îndepărtată ca cea dintre numitul domn Tong şi presupusele sale rudenii. Cu aceiaşi evidenţă suntem de acord, că faptele, chiar reprobabile ale hunului Atilla le-au dat sentimentul de mândrie locuitorilor din pustă de a se boteza cu numele prădalnicului, conform aceloraşi evidente istorii scrise mai sus pomenite. Este frumos ca fiecare popor să aibe a sa epopee de unde să-şi extragă seva, dar ce facem cu asemănarea? Că în ciuda oricăror asemănări pale, evazive, în măsura în care domnul Tong nu aduce a nigerian, 99% din maghiarii de azi nu au absolut nicio trăsătură comună cu locuitorii Asiei Centrale!!! Actualmente, în era Google, suntem la un clic distanţă de a descoperi crasele deosebiri. Cel mai adesea descoperim maghiari ce se aseamănă cu slavi caucazieni ori, oricare alt popor indo-european, necum cu central-asiaticii vizibili elocvent pe Google. Aşadar unde găsim acel popor urmaş al lui Atilla ce venea călare din stepa asiatică, că evidenţele îl prezintă cu lipsa lui desăvârşită?
  Cum susţineam, fiecare popor vrea să se revendice, caută un erou ancestral cu care să se identifice - chiar în lipsa oricăror probe, ceea ce ne demonstrează realitatea cotidiană plus evidentul bun simţ ca în cazul domnului Tong ce vrea morţiş să ne demonstreze că el este nigerian - dar ce facem cu următoarea evidenţă stimaţi concetăţeni? Trufaşul Imperiu Roman a dăinuit secole la rând, având 80 de împăraţi de la Augustus până la căderea Romei, iar în perioada traiană a atins maximul de expansiune, din sudul Scoţiei până în periferiile Bagdadului. Aşadar o multitudine de ţări contemporane erau -  la vremea în care conform aceloraşi istorii scrise -  parte a Imperiului Roman, imperiu ce cucerea şi teritoriul Dacia, sub conducerea lui Traian. Întrebarea logică pe care o avem de pus, de ce din multitudinea de ţări contemporane ce făceau parte din gloriosul Imperiu, doar întruna singură numele de Traian a avut o reverberaţie istorică, mult peste veacuri, rămânând ferm înrădăcinat în conştiinţa maselor indiferent de vicisitudinile istorice, ori valuri de populaţii ce au trecut peste teritoriile lor? De ce nu avem palestinieni, libanezi, germani şi scoţieni başca italieni, francezi sau portughezi cu numele gloriosului împărat? Căci pe toţi aceştia i-a condus în timpul domniei sale! Şi atunci de ce doar în aceste spaţii intracarpatice acest nume dăinuie şi vibrează peste secole? Ce a avut atât de special doar pentru aceşti locuitori? De ce niciun italian contemporan nu-i poartă numele?.. deoarece a fost înpăratul sub a cărui domnie Imperiul şi-a atins limitele! Logica ne spune că pentru acei locuitori, el a însemnat ceva în plus. Acel plus este faptul că, exact sub conducerea sa Dacia intra în comunitatea imperială, iar acest fapt l-a făcut special în minţile şi conştiinţele acelor locuitori. Căci aşa cum un maghiar îşi dă şi viaţa să demonstreze că este un urmaş al invadatorilor lui Atilla, ce ne poate face să nu acceptăm logica acelui individ de a se bate pentru ideea lui? decât că toţi aceia ce au aderat la numele Traian aveau un motiv aparte decât alţi locuitori de sub tutela romană. Ajunşi în acest punct, evidenţele despre care vorbeam reliefează anumite aspecte. Deci toate istoriile medievale descriu sosirea hună cu Atilla lider... dar scârţâie rău de tot aspectele comune dintre ce avem azi în Panonnia şi ce element etnogenetic ducea şaua cailor huni, scârţâit ca în cazul domnului Tong cu verii nigerieni. Apoi tot aceleaşi istorii dovedesc cucerirea traiană a Daciei cu probatoriul Columnei, cu Forul lui Traian şi dacii de pe soclu etc deci logica ne spune că avem elementele. Tot logic, ne întrebăm, chiar devenind tautologici ... de ce doar aici în vechea Dacie, numele Traian este atât de comun iar peste tot, în fostele posesiuni romane de sub Traian, lipseşte cu desăvârşire?
  Ar putea constitui un mister, dar bunul simţ ne induce ideea că cineva se cramponează cu tot dinadinsul să-şi creeze un mit ancestral de unde să se revendice (însă logica deosebirilor dintre domnul Tong şi nigerienii nu ne dă pace) dar aceiaşi logică alăturată probelor istoriilor scrise ne demonstrează că România contemporană, dincolo de miile de cuvinte de origine directă latină, prin înverşunarea acelor români ce timp de două milenii au perpetuat doar în spaţiul lor, numele celui mai expansiv împărat, chiar demonstrează că sunt urmaşii lui Traian. 
     unu şi cu unu fac doi ... probabil că într-un Univers paralel vor găsi alt răspuns...

 aspectul oarecum impregnat de un anume tipar de ideologie marxistă este total neintenţionat, însă dorinţa de a fi cât mai elocvent, poate constitui propensiunea în această direcţie. mai mult, rămâne un semn de întrebare: cine sunt cei care îşi spun azi că sunt maghiari? ... deşi sunt un cosmopolit universalist, efectiv plictiseala ce mi-a născut-o nenumăratele polemici pe această temă, m-au făcut să mă gândesc la acest subiect, unde întotdeauna simţeam că este uşor de demonstrat falsitatea unora ce se zbat şi luptă pentru o idee la fel de banală ca şi lupta quijotească cu morile de vânt.

No comments: