Monday, January 15, 2018

GENIALUL ...

  Unii poate reţin, mai probabil majoritatea nu, dar astăzi sărbătorim Ziua Culturii Române, ce reprezintă în fapt nimic altceva decât ziua de naştere a genialului Eminescu. Evident că pe parcursul existenţei noastre volens nolens am întâlnit fiecare măcar o frântură din ampla-i operă ce, pe lângă poezie, proză etc conţine extraordinare mostre de jurnalism modern, luciditate, viziune, un acut simţ al mersului vremilor dar nu în ultimul rând, un cuvânt ce azi a fost dus spre o valoare a desuetudinii dar pe care actuala generaţiune ar trebui să-l ridice la rang de virtute ... patriotismul luminat.
  Nu avem intenţia de a face o apologie a geniului nepereche, cât de a da doar câteva exemple din, scuzaţi tautologia, mostrele de jurnalism ce sunt atât de elocvente părând că au fost scrise mai ieri şi nu cu mai bine de un secol în urmă.
 " Statul a devenit, din partea unei societăţi de exploatare, obiectul unei spoliaţiuni continue şi aceşti oameni nu urcă scările ierarhiei sociale prin muncă şi merit, ci prin abuzul culpabil al puterii politice, câştigate prin frustrarea statului cu sume însemnate.
  S-au zidit fără îndoială multe palate în Bucureşti, s-a înmulţit numărul acelora care trăiesc numai în capitală sau numai în străinătate; ţara munceşte înzecit pentru a întreţine absenteismul şi luxul, precum şi pătura numeroasă de oameni care şi-au făcut din politică o profesie lucrativă.
  Peste tot aceeaşi idee: să dau străinilor ce-mi cer, cât pentru români puţin îmi pasă!
 Trădătorii devin oameni mari şi respectaţi, bârfitorii de cafenele - literatori, ignoranţii şi proştii -administratori ai statului român.
  Toate numirile în funcţiuni nu se fac după merit, ci după cum ordonă deputaţii, care, la rândul lor, atârnă de comitetele de politicieni de profesie, formate în fiece centru de judeţ. Aceste comitete îşi împart toate în familie. Ele creează, din banii judeţelor, burse pentru copiii "patrioţilor" trimişi în străinătate să numere pietrele de pe bulevarde, ele decid a se face drumuri judeţene pe unde "patrioţii" au câte un petec de moşie, încât toată munca publică, fie sub forma de contribuţie, fie sub cea de prestaţiune, se scurge, direct ori indirect, în buzunarul unui "patriot".
  Greşalele în politică sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se-mpiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se-mpiedică, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei".
Dacă se consideră că ar mai fi un cuvânt de spus, cu siguranţă că Eminescu a fost, este şi va rămâne absolut... Genial.
   am păstrat câteva cuvinte arhaice în micul preambul ca un mic omagiu adus azi, cu ocazia aniversăii poetului nepereche.

No comments: