Saturday, March 25, 2017

FALSA PROBLEMĂ ŞI DEMAGOGIA IEFTINĂ.

  Stând drept şi analizând şi mai drept, mă întreb cu ce... şi de unde să încep? Aşadar avem un început de an cu elecţiuni recente olandeze, curând îşi intră pe rol cele franceze anticipându-le pe cele dinspre toamnă, germane. În tot acest duel imagistic suntem infiltraţi şi bombardaţi de aceşti demagogi superflui şi ieftini cum ar fi mai deunăzi înfrântul batav Geert Wilders ori "amazoanele" Le Pen - o codoaşă galică fără strălucire  - ori teutona Frauke Petry care au inflamat şi o fac în continuare - toată Europa. Ei bine, aceşti aşa zişi naţionalişti... aşa zişi deoarece ei nu au absolut nicio treabă cu această idee pe care marşează şi o propagă în spaţiul public cu neruşinare, fiind departe de strămoşii lor comuni, dreapta franceză interbelică, nea Adolf ori papagalul Benito. Se "încoardă" care mai decare cu fenomenul imigraţionist, cu protejarea frontierelor ori cum susţinea imberbul Farage cu invazia esticilor, uitând... de fapt refuzând să vadă adevărata faţetă a lucrurilor. Penibililor! ... teritoriile voastre sunt invadate şi supra aglomerate cu această aşa zisă imigraţie incă de la Napoleon căci dacă dai o raită prin oricare din aceste teritorii cu excepţia germană post-nazi cu elementul turc preponderent, constaţi - ca la Londra bunăoară - că autohtonii sunt copleşiti deja de a doua, a treia ori chiar a patra generaţie de alogeni absolut toţi cu cetăţenie fie franceză, britanică etc.
  Exact se făcu anul de când cetăţeni belgieni au produs carnagiul bruxellez când nişte "confraţi" britanici o făcură mai deunăzi la Londra. Şi atunci de unde imigranţi? când covârşitor toţi atentatorii fie în Franţa - vezi Charlie, Bataclan - fie în Belgia ori Londra erau cetăţenii dragi şi scumpi ai patriilor de adopţie. 
  Ia... gura mai mică - ori ciocu mic pentru găinuşa gală - ! că nu am mai văzut atâta demagogie ieftină şi falsă problematică precum la aceşti duzinari. Păi stimabililor! în ultimii 30,40 de ani loturile olimpice, echipele naţionale sunt efectiv invadate de elementul străin, imigrant de facto... aşa că de unde aceste lătrături false? măi nepricopsiţilor! Le Pen vine cu emfază după drama de mai ieri de pe Tamisa cu protejarea frontierelor faţă de imigranţi bla, bla, bla când şi de pe Lună a văzut tot pământeanul că atentatorul era britanic nativ şi crescut prin ograda şi spiritul lui Shakespeare... aşadar o crasă şi cruntă demagogie şi deturnare a adevărului. Ciudat este că în această degringoladă şi manipulare ieftină cade caucazianul est european fie polonez, ceh, român, croat etc fiind terfelit şi băgat la înaintare că el este probleama.
  Un singur lucru aş vrea. Încercând un exerciţiu de imaginaţie, mi-ar plăcea să-i văd cutreierend prin aceste vaste teritorii pe un Goethe, un Voltaire, un Montesquieu, un Robespierre, un John Locke, Thomas Hobbes sau David Hume pe alde Beethoven şi Rembrandt... am certitudinea că ar crede că se află undeva în fostele colonii şi posesiuni fie britanice, franceze, olandeze ori germane însă în niciun caz la Paris, Berlin, Londra sau Amsterdam. 
 În ziua când Cel de Sus îi va lua la el pe aceşti demagogi, din iadul ideilor false şi preconcepute vor înţelege toată penibilitatea existenţei lor trecătoare şi fără sens.

No comments: